Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thi "Thanh thiếu niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma túy" năm 2015

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 41/KH-PH ngày 15/9/2015 của Liên ngành Phòng Tư pháp, Phòng GD & ĐT và Đoàn Thanh niên quận Hải Châu về việc tổ chức Hội thi “Thanh thiếu niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma túy” năm 2015; Đoàn thanh niên - Phòng GD & ĐT quận Hải Châu ban hành Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thi “Thanh thiếu niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma túy” năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Đúng 7h30’ ngày 31 tháng 10 năm 2015 (thứ Bảy).

- Địa điểm:  Hội trường UBND quận Hải Châu, số 270 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Một số nội dung khác:

2.1. Chương trình Hội thi

- Ổn định tổ chức.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phát biểu khai mạc Hội thi.

- Thi Kiến thức đợt 1 (Danh sách đính kèm).

- Thi Sân khấu hóa đợt 1 (Danh sách đính kèm).

- Thi Kiến thức đợt 2 (Danh sách đính kèm).

- Thi Sân khấu hóa đợt 2 (Danh sách đính kèm).

- Tổng kết và trao giải thưởng.

* Lưu ý: Nội dung thi Vẽ tranh sẽ được thi tại Phòng họp tầng 01 UBND quận đúng vào lúc 7h30’ ngày 31/10/2015 trong giới hạn thời gian 120 phút. Đúng 9h30’ các đơn vị nộp tranh, Ban Tổ chức sẽ chấm và tổng hợp và trao giải cùng với nội dung thi Kiến thức và Sân khấu hóa.

2.2. Nội dung chuẩn bị

- Các Liên Đội khối THCS đẩy nhanh tiến độ tập và hoàn chỉnh tiểu phẩm, gửi lại tên, nội dung, số lượng học sinh tham gia tiểu phẩm về Hội đồng Đội quận trước ngày 25/10/2015 để tổng hợp danh sách tham gia dự thi.

- Danh sách học sinh tham gia thi Vẽ tranh và thi Kiến thức gửi về Hội đồng Đội quận trước ngày 27/10/2015, mọi sự thay đổi về danh sách phải được báo trước ngày 30/10/2015. Sau thời gian này Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm.

- Ban Giám hiệu các trường khối THCS quán triệt tinh thần nội dung thi Vẽ tranh đến phụ huynh và giáo viên đưa học sinh đi thi tại trường. Nghiêm cấm các hành vi vẽ hộ và sao chép tranh, không để phụ huynh và giáo viên đi vào khu vực thi vẽ tranh của thí sinh. Các trường hợp vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi.

- Ban Tổ chức chuẩn bị màn hình trình chiếu slide cho các đơn vị. Nếu có yêu cầu thêm điều kiện cần thiết cho phần thi Tiểu phẩm của đơn vị mình, đề nghị các Liên Đội báo về Hội đồng Đội quận trước ngày 30/10/2015.

 

Trên đây là Thông báo số 01 về việc tổ chức Hội thi “Thanh thiếu niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma túy” năm 2015 của Đoàn thanh niên - Phòng GD & ĐT quận Hải Châu, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

 

Văn bản: /uploads/image/files/TB%20so%2001%20hoi%20thi%20ma%20tuy%20-%20giao%20thong.doc