Bộ Nông nghiệp và PTNT

Viện Chăn nuôi

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 422 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: 02563 821044.  Fax: 02563 818522. E_mail: ttmt.vcn@ttmt.org.vn

Description: D:2012Hinh tong hopSua 4.jpg

Năm thành lập: 1997 (Quyết định số 3484/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/12/1997  của  Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT)

Nhân lực: Tổng số cán bộ CNV: 21 người. Trong đó: Cán bộ nghiên cứu có trình độ đại học và trên đại học: 11 người.

Chức năng: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi .

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần, lai tạo, giữ giống gốc vật nuôi. Cây thức ăn chăn nuôi, chế biến bảo quản  phụ phẩm  nông, công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi;

- Nghiên cứu xây dựng chính sách, chiến lược phát triển chăn nuôi; quy trình, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi;

- Thử nghiệm và chuyển giao các công nghệ mới; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; sản xuất hoặc liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ phát triển chăn nuôi;

 

Một số thành tích nổi bật về Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao TBKT

Chọn lọc, nhân thuần và phát triển giống bò chuyên thịt Brahman,  gà thả vườn lông màu chất lượng cao tại Miền Trung

Bảo tồn và phát triển quĩ gen Gà Chọi, Vịt Mốc tại Miền Trung

Xây dựng và Phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học, phù hợp điều kiện Miền Trung, Tây Nguyên