TUỔI TRẺ HÒA THUẬN ĐÔNG - QUẬN HẢI CHÂU VỚI HỘI THI

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015. Thực hiện kế hoạch của BCĐ hoạt động hè phường Hòa Thuận Đông năm 2015. Nhằm hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống ma túy 26/6.

Tối ngày 18/6, Đoàn phường Hòa Thuận Đông phối hợp với BCĐ phòng chống tội phạm HIV/ADIS, tệ nạm xã hội và xây dựng phong trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc tổ chức hội thi “Thanh niên với công tác tuyên truyền phòng chống Ma túy năm 2015”.

Hội thi gồm  4  đội thi đến từ các Chi Đoàn trực thuộc Đoàn phường. Mỗi đội 5 bạn ĐVTN tham gia theo hình thức thi rung chuông vàng với hơn 20 câu hỏi xoay quay vấn đề về Luật Phòng chống ma túy, tác hai của ma túy...

Qua Hội thi đã thu hút đông đảo ĐVTN và các em sinh hoạt hè tại địa phương. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các bạn Đoàn viên thanh niên cũng như các em thiếu nhi từng bước nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn, tuyên truyền phòng, chống ma túy, phê phán những hành vi buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy trong cộng đồng.