QUẬN ĐOÀN HẢI CHÂU TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2015 QUẬN ĐOÀN HẢI CHÂU TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐOÀN NĂM 2015 01.08.2015 | 647 lượt xem

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Hải Châu năm 2015; căn cứ theo chương trình phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; ...