HỘI LHTN QUẬN HẢI CHÂU TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 59 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHTN VIỆT NAM (15/10/1965 - 15/10/2015) VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015, căn cứ Kế hoạch số 09-KH/UBH ngày 14/9/2015 của UB Hội LHTN quận Hải Châu về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2015) và trao Giải thưởng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2015.

Ban Thường vụ Quận Đoàn, Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2015) và trao Giải thưởng Tôi yêu Tổ quốc tôinăm 2015 vào chiều ngày 15/10/2015 tại Quận Đoàn Hải Châu.

Tại Lễ kỷ niệm, Uỷ ban Hội LHTN quận Hải Châu đã tuyên dương và khen thưởng 10 cá nhân tiêu biểu đạt Giải thưởng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2015. Giải thưởng nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực tham gia các CVĐ của Hội và CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc; gương mẫu chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống văn hóa, văn minh, sống có nghị lực, có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh; thi đua học tập, lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh, lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân và đất nước.

Nhìn lại chặng đường 59 năm qua của Hội LHTN Việt Nam, mỗi thanh niên Việt Nam có quyền tự hào rằng trong mỗi chặng đường của lịch sử dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thanh niên luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, các thế hệ hội viên, thanh niên Việt Nam nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.