Cỏ Paspalum atratum

vĐặc điểm:

§Thân bụi, lá rộng hơn 2,5cm, bóng và giòn

§Phát triển tốt trên đất ngập úng

§Thời gian khai thác từ 4-5 năm

vKhả năng sản xuất:

§Năng suất chất xanh:

   200-250 tấn/ha/năm.

§Vật chất khô: 17-20%.

§Protein thô: 8-12%.

vGieo trồng:

§Tương tự cỏ Mulato II

VỊT TC 16.01.2016
GÀ CV1 16.01.2016
GÀ LV 16.01.2016
GÀ CHỌI 16.01.2016
VỊT MỐC 16.01.2016
Dê Boer 02.01.2016
Cỏ Mulato II 31.12.2015