GÀ CV1

Xuất xứ: Gà lai nuôi thịt CV1 là con lai giữa gà Chọi và gà LV. Sản phẩm đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen gà đặc sản: gà Chọi” tại miền Trung .

Hướng sản xuất: Nuôi lấy thịt.

Ngoại hình: màu lông đa dạng (tía, nâu sẫm, xám đen), chân, da, mỏ màu vàng.

Tính năng sản xuất:

- Tỷ lệ sống đến khi xuất chuồng (13 tuần tuổi)  ≥ 95%. Khối lượng cơ thể nuôi thịt 13 tuần tuổi đạt 1,5-1,7kg. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể 2,9-3,1 kg.

- Có thể nuôi thả vườn, bán chăn thả hoặc nuôi nhốt qui mô lớn. Phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ hoặc gia trại.

VỊT TC 16.01.2016
GÀ LV 16.01.2016
GÀ CHỌI 16.01.2016
VỊT MỐC 16.01.2016
Dê Boer 02.01.2016
Cỏ Mulato II 31.12.2015