Cỏ Mulato II

Đặc điểm:

Là cỏ lai giữa 3 giống Brachiaria ruziziensis x B. decumbens x B. brizantha.

Thân bụi, dễ trồng và Phát triển tốt trên đất dễ thoát nước,

Khai thác được trong nhiều năm.

 

Khả năng sản xuất:

Năng suất chất xanh:

    200 - 250 tấn/ha.

Protein thô: 10-14%,

Vật chất khô (DM): 17 -21%.

Tỷ lệ sử dụng ≥ 95%.

Gieo trồng:

- Hạt hoặc thân khóm,

-Mật độ:   

             50x50x30cm

-

Phân bón (cho 1ha):

-Phân chuồng: 20 tấn

-P205: 80 kg

-K2O: 80 kg

-Urea: 200 kg (bón chia đều cho các lứa cắt trong năm)

VỊT TC 16.01.2016
GÀ CV1 16.01.2016
GÀ LV 16.01.2016
GÀ CHỌI 16.01.2016
VỊT MỐC 16.01.2016
Dê Boer 02.01.2016