GÀ CHỌI

Xuất xứ: Sản phẩm của đề tài “Khai thác và phát triển nguồn gen gà đặc sản: gà Chọi”.

Hướng sản xuất: Huấn luyện thi đấu, làm nguyên liệu lai tạo gà thịt lông màu chất lượng cao.

Gà Chọi

Tính năng sản xuất: Tỷ lệ sống 95-97%. Khối lượng cơ thể gà mai 5 tháng tuổi 1,5- 1,6kg. Tuổi đẻ: 185-190 ngày. Năng suất trứng: 30 – 35 quả/năm. Khối lượng trứng 49 - 57g/quả. Tỷ lệ ấp nở 83 - 85%.Tuổi huấn luyện thi đấu: 10 tháng, tuổi thi đấu: 12 - 13 tháng.

Gà Chọi nuôi tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Trung

Gà trống Chọi là nguồn nguyên liệu quan trọng để lai tạo gà lông màu nuôi thịt đang được ưa chuộng tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

VỊT TC 16.01.2016
GÀ CV1 16.01.2016
GÀ LV 16.01.2016
VỊT MỐC 16.01.2016
Dê Boer 02.01.2016
Cỏ Mulato II 31.12.2015