Bò thịt Brahman

 1. Nguồn gốc: Nhập từ Cuba năm 1998 và chuyển vào nuôi tại Bình Định năm 2001
 2. Hướng sản xuất: Chuyên thịt
 3. năng sản xuất:
 • Khối lượng (kg):

           sinh       12 tháng        24 tháng

   Đực:   25-27          196-220        330-360

   Cái:    22-25           184-203       270-310

 

 • đẻ lứa đầu:         26-32 tháng
 • Khoảng cách 2 lứa đẻ: 16-18 tháng.
 • Khả năng cho thịt khi vỗ béo: Có thể tăng trọng 800 – 1.000g/con/ngày, tỷ lệ thịt xẻ 53-56%.
  Hướng sử dụng
 • Nuôi thuần
 • Lai cải tạo đàn bò địa phương
 • Tạo bò thịt chất lượng cao hơn bằng cách lai với mọt số giống chuyên thịt khác như: bò Crimozine, bò Angus
VỊT TC 16.01.2016
GÀ CV1 16.01.2016
GÀ LV 16.01.2016
GÀ CHỌI 16.01.2016
VỊT MỐC 16.01.2016
Dê Boer 02.01.2016
Cỏ Mulato II 31.12.2015