VỊT TC

VỊT TC

Xuất xứ: Vịt lai giữa vịt Triết Giang và vịt Cỏ. Sản phẩm đề tài: “Nghiên cứu, chọn lọc một số dòng vịt có giá trị kinh tế cao”.

Hướng sản xuất: Hướng trứng.

Ngoại hình: lông màu cánh sẻ, chân và mỏ vàng.

Sức sản xuất của vịt nuôi tại miền Trung:

Vịt vào đẻ lúc 16 tuần tuổi. Khối lượng vào đẻ 1,2-1,3kg. Năng suất trứng 275-282quả/năm. Khối lượng trứng bình quân 65g. Tiêu tốn 2,1kg thức ăn/10 quả trứng. Tỷ lệ nuôi sống 95-99%.

Vịt TC có khả năng thích nghi với nhiều vùng sinh thái trong cả nước. Có thể nuôi nhốt có ao hồ hoặc nuôi trong điều kiện khô.

GÀ CV1 16.01.2016
GÀ LV 16.01.2016
GÀ CHỌI 16.01.2016
VỊT MỐC 16.01.2016
Dê Boer 02.01.2016
Cỏ Mulato II 31.12.2015