Kế hoạch Tổ chức chương trình công tác xã hội tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015; thực hiện Chương trình “Tình nguyện Mùa Đông năm 2015 và Xuân tình nguyện năm 2016”; Nhằm đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn quận và tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các em thiếu nhi và đồng bào các xã miền núi thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu tổ chức chương trình công tác xã hội tại các xã miền núi thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giáo dục truyền thống tương thân tương ái, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cán bộ, hội viên thanh niên (HVTN).

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của HVTN tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Mang đến cho những em thiếu nhi và đồng bào huyện miền núi những món quà cả về vật chất và tinh thần, giúp họ cải thiện cuộc sống.   

- Hoạt động được tổ chức an toàn, rộng khắp, hiệu quả thiết thực gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương miền núi; thu hút đông đảo HVTN và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm từ thiện tham gia.

II. NỘI DUNG

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trung tuần tháng 11/2015

2. Địa điểm: Các xã miền núi thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Số lượng, thành phần:

- Thường trực Hội LHTN quận;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHTN các cơ sở trực thuộc;

- Hội viên, thanh niên tình nguyện.

4. Lộ trình quyên góp, huy động các nguồn lực:

a. Thời gian tổ chức quyên góp, huy động các nguồn lực: Từ ngày 20/9/2015 đến ngày 10/11/2015.

- Từ ngày 20/9 – 20/10/2015: Tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên, các tổ chức và cá nhân quyên góp, huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình.

- Ngày 20/10/2015 các đơn vị báo cáo tổng hợp về Quận Hội Hải Châu các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm của đơn vị vận động được để Quận Hội có sự điều tiết phù hợp các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết.

- Từ ngày 21/10 – 10/11/2015: Tiếp tục vận động quyên góp, huy động các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm còn thiếu để thực hiện chương trình.

b. Các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm vận động quyên góp:

- Quần áo các loại, đặc biệt là áo ấm, giày dép, tất... (không quá cũ, giặt sạch sẽ, đóng gói gọn gàng ).

- Nhu yếu phẩm: Gạo, mỳ gói, nước mắm, dầu ăn... (đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm).

- Đồ dùng học tập: Sách (không phải sách giáo khoa), vở, bút và các đồ dùng học tập khác cho các em thiếu nhi.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến Ủy ban Hội LHTN 13 phường

- Liên hệ với các tổ chức, cá nhân để vận động quyên góp, huy động các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm. Liên hệ Hội LHTN huyện Đông Giang để phối hợp tổ chức chương trình.

- Tổng hợp, phân loại và cân đối các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm vận động, quyên góp được tại các đơn vị.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện đi lại.

2. Ủy ban Hội LHTN 13 phường

- Triển khai kế hoạch đến hội viên, thanh niên các chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm trực thuộc.

- Tiến hành vận động, quyên góp các lại hàng hóa, nhu yếu phẩm như đã nêu ở phần trên của kế hoạch. Các đơn vị chuyển các lại hàng hóa, nhu yếu phẩm về Hội LHTN quận Hải Châu chậm nhất trong ngày 10/11/2015.

- Cử cán bộ, HVTN tham gia chương trình công tác xã hội tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

         

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình công tác xã hội tại các xã miền núi huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu đề nghị Ủy ban Hội LHTN 13 phường triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất./.

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/KH%20to%20chuc%20chuong%20trinh%20cong%20tac%20xa%20hoi%20tai%20huyen%20Dong%20Giang%2C%20tinh%20Quang%20Nam.doc