Thông báo Về việc tham gia qua mạng Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Căn cứ Thông báo số 05–TB/UBH ngày 31/8/2015 của UB Hội LHTN thành phố Đà Nẵng về việc đăng ký tham gia qua mạng Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014–2019. Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu thông báo đến các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc về nội dung thi, cụ thể như sau:

1. Thời gian bắt đầu tham gia: Từ ngày 10/9 đến hết ngày 30/9/2015.  

2. Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn quận.

3. Nội dung thi:

- Học tập triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của tổ chức Hội các cấp nhiệm kỳ 2014 – 2019.

- Các chuyên đề cần thiết cho công tác Hội và phong trào thanh niên.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII trong hội viên, thanh niên.

4. Hình thức tham gia:

- Các bạn Đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi bằng hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm online trên địa chỉ website: thanhdoandanang.org.vn tại danh mục Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 (phần bên phải, phía dưới cùng).

 

Trên đây là thông báo về việc đăng ký tham gia qua mạng Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn quận tổ chức tuyên truyền và tham gia Hội thi đạt kết quả các nhất./.

 

Văn bản:

/uploads/image/files/TB%20ve%20viec%20tham%20gia%20Hoi%20thi%20tim%20hieu%20Nghi%20quyet%20DH%20Hoi%20LHTN.doc

Các nội dung chính Đại hội Trung ương Hội lần thứ VII:

/uploads/image/files/Cac%20noi%20dung%20chinh%20DH%20Hoi%20TW%20lan%20thu%207.doc

Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2014 – 2019:

/uploads/image/files/Nghi%20quyet%20DH%20Hoi%20thanh%20pho%20lan%20thu%206.doc