Thông tri triệu tập Cán bộ, ĐVTN tham gia cổ động Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội Đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI

Thực hiện Thông báo số 106-TB/TĐTN-BTG ngày 14/8/2015 của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội Đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu triệu tập cán bộ, ĐVTN tham gia cổ động, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, số lượng triệu tập

1.1. Lễ khai mạc:

- Thời gian: lúc 13h30’ ngày 27/8/2015.

- Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng.

- Thành phần: ĐVTN các phường Bình Hiên, Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hải Châu 2.

- Số lượng: 10 ĐVTN/phường.

1.2. Ngày tham gia dự thi:

- Thời gian: lúc 19h00’ ngày 28/8/2015.

- Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng.

- Thành phần: ĐVTN các phường Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây, Bình Thuận, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước.

- Số lượng: 10 ĐVTN/phường.

2. Trang phục: Áo xanh thanh niên Việt Nam. 

* Lưu ý: Các đơn vị chủ động liên lạc với đồng chí Phạm Văn Xanh, số điện thoại 0905.57.47.03 để điểm danh.

 

Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị BCH Đoàn các phường triệu tập cán bộ, ĐVTN tham dự theo đúng các nội dung trên./.

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/TTri%20trieu%20tap%20tham%20gia%20co%20dong%20Lien%20hoan%20TTCKCM%20thanh%20pho%20nam%202015.doc