Công văn v/v tham gia Hành trình trò chơi lớn “Ngày hội thống nhất non sông” năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/UBH ngày 17/8/2015 của Hội LHTN thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Hành trình trò chơi lớn “Ngày hội thống nhất non sông” năm 2015. UB Hội LHTN quận Hải Châu đề nghị UB Hội LHTN 13 phường trực thuộc đăng ký tham gia Hành trình TCL, cụ thể như sau:

1. Thời gian:       Trong 01 ngày, từ 07h00’ – 17h00’ ngày 29/8/2015 (thứ bảy).

2. Địa điểm:         Xuất phát từ Thành Đoàn, di chuyển toàn thành phố (có chương trình chi tiết riêng).

3. Thành phần:   Các CLB, tổ, đội nhóm kỹ năng thanh niên trực các UB Hội LHTN các phường.

4. Số lượng:         Mỗi phường đăng ký 01 đội tham gia; mỗi đội chọn cử 10 – 15 người (trong đó có ít nhất 05 nữ) xuyên suốt hành trình.

5. Trang phục:    Áo xanh thanh niên Việt Nam.

6. Nội dung:

- Các đơn vị tham gia Hành trình TCL di chuyển bằng xe đạp qua những địa điểm mang nhiều dấu ấn, địa danh lịch sử trên địa bàn thành phố

- Xuyên suất Hành trình TCL, các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

+ Dịch và làm theo các tín hiệu morse, semaphore.

+ Dịch và làm theo mật thư.

+ Trò chơi nhỏ.

+ Thách thức (do BTC đưa ra).

* Lưu ý:

- Các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham gia Hành trình TCL “Ngày hội thống nhất non sông” năm 2015 về Quận Hội Hải Châu qua địa chỉ email quandoanhaichau2008@gmail.com chậm nhất trong ngày 20/8/2015.

 

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2015); là hoạt động để đánh giá thi đua công tác Hội năm 2015 của các cơ sở trực thuộc; UB Hội LHTN quận Hải Châu đề nghị UB Hội LHTN 13 phường báo cáo cấp ủy, lãnh đạo phường, đăng ký tham gia hoạt động có hiệu quả. 

 

Văn bản:

 /uploads/image/files/CV%20tham%20gia%20Hanh%20trinh%20TCL%20Ngay%20hoi%20thong%20nhat%20non%20song.doc