Hướng dẫn Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10 và tháng 11 năm học 2015 – 2016

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 – 2016; nhằm chỉ đạo các Liên Đội trực thuộc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10 và tháng 11 năm học 2015 – 2016; Đoàn thanh niên - Phòng GD & ĐT quận Hải Châu ban hành Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10 và tháng 11 năm học 2015 – 2016 , cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức hợp lý, trang trọng và có ý nghĩa kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10 và 11 năm 2015 tại các Liên Đội, chỉ đạo tổ chức thành công hai sinh hoạt chuyên đề cấp quận trong tháng 10 và 11 năm 2015.

- Tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh, Đội viên về ý nghĩa kỷ niệm của những ngày lễ lớn trong tháng, tạo sân chơi cho các em học hỏi, trao đổi, giao lưu ngoài giờ học, xây dựng đời sống tinh thần tích cực.

- Các hoạt động được tổ chức đa dạng, phong phú, trang trọng và có ý nghĩa, đồng thời cũng ngắn gọn, đơn giản, phù hợp với nhận thức và tâm lý của các em học sinh, Đội viên tại Liên Đội.

II. CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG THÁNG 10 VÀ 11

- Kỷ niệm 47 năm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục Việt Nam (15/10/1968 – 15/10/2015);

- Kỷ niệm 51 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 – 15/10/2015);

- Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015);

- Kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11.

- Kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Sinh hoạt chuyên đề

- Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 47 năm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục Việt Nam (15/10/1968  – 15/10/2015, kỷ niệm 51 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 – 15/10/2015): dự kiến tổ chức ngày 12/10 tại Liên Đội Tây Sơn.

- Sinh hoạt chuyên đề “Chuyến đò” kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11: dự kiến tổ chức ngày 20/11 tại Liên Đội Trần Thị Lý.

2. Tổ chức kỷ niệm tại các Liên Đội

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ trong tháng dưới cờ với các nội dung sau:

          + Đọc lá thư cuối cùng của Bác Hồ gửi cho ngành Giáo dục Việt Nam;

          + Tuyên truyền về cuộc đời và sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi;

          + Tuyên truyền về lịch sử thành lập và những cống hiến của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

          + Tuyên truyền về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013 và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

          + Tuyên truyền về lịch sử ra đời của Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.

          + Giới thiệu, thuyết minh về di tích lịch sử - văn hóa đã được phân công chăm sóc, bảo quản, tôn tạo.

- Tổ chức Hội thi thanh thiếu nhi với an toàn giao thông và phòng chống ma túy với nội dung thi tìm hiểu Kiến thức tại Liên Đội, hoàn thành trước 15/10 để chọn đội hình tập luyện, tham gia tốt Hội thi cấp quận nhằm hướng đến chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (Hội thi có Kế hoạch cụ thể gửi về đơn vị).

- Tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông dưới cờ với các hình thức đa dạng, chú trọng xây dựng các nội dung tuyên truyền qua các hình thức trực quan như tiểu phẩm, lớp học về An toàn giao thông, thi tìm hiểu về Luật giao thông đường bộ…

- Tổ chức thi Rung chuông vàng, Hái hoa dân chủ… tìm hiểu về cuộc đời và sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, quá trình thành lập và cống hiến của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc, tìm hiểu về di tích lịch sử - văn hóa; tổ chức thi các trò chơi dân gian; biểu diễn hát múa dân ca…

- Xây dựng chương trình phát thanh măng non trong giờ nghỉ giữa tiết hoặc giờ ra chơi với nội dung tuyên truyền về Những lá thư Bác Hồ gửi cho ngành Giáo dục Việt Nam, các bài hát, câu chuyện kể về tri ân thầy cô giáo, về tiểu sử anh Nguyễn Văn Trỗi, câu chuyện kể về những người bà, người mẹ trong gia đình Việt Nam, ý nghĩa của Ngày Di sản Việt Nam, lịch sử và ý nghĩa của di tích lịch sử được phân công chăm sóc…

- Tổ chức Lễ tri ân thầy cô, sinh hoạt truyền thống kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11.

- Tổ chức các hoạt động “Ngày về nguồn”, “Tuần về nguồn” tham quan, chăm sóc các khu di tích trên địa bàn đóng chân tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

- Các trường TH Trần Văn Ơn, TH Phù Đổng, THCS Kim Đồng, THCS Trưng Vương tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu Đình Làng Hải Châu; các trường TH Lê Đình Chinh, TH Phan Đăng Lưu, TH Núi Thành, THCS Tây Sơn, Sky – Line,  tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu Đình Nại Nam, Bia tưởng niệm các Liệt sĩ Hòa Cường. Các trường còn lại tiến hành tham quan, tìm hiểu các khu di tích tùy vào điều kiện cụ thể của đơn vị và đặc thù  của địa bàn đóng chân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quận Đoàn – Phòng GD&ĐT quận

- Xây dựng và ban hành Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10 và 11 năm học 2015 – 2016 đến các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo, phối hợp với Liên Đội Tây Sơn và Liên Đội Trần Thị Lý tổ chức thành công hai sinh hoạt chuyên đề cấp quận kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục Việt Nam (15/10/1968  – 15/10/2015), kỷ niệm 51 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 – 15/10/2015) và kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Theo dõi và tổng hợp hoạt động của các đơn vị.

2. Các Liên Đội trực thuộc

- Chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức các buổi tuyên truyền dưới cờ, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ trong tháng 10 và 11 năm 2015 theo Hướng dẫn của quận.

- Tham dự hai buổi sinh hoạt chuyên đề cấp quận kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục Việt Nam (15/10/1968  – 15/10/2015), kỷ niệm 51 năm ngày Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh (15/10/1964 – 15/10/2015) và kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng Đội quận qua địa chỉ email hddhaichau2011@gmail.com sau mỗi đợt hoạt động để Hội đồng Đội quận có tin, bài tổng kết các đợt kỷ niệm (lồng ghép vào báo cáo tháng và có hình ảnh kèm theo).

- Theo dõi hoạt động của đơn vị mình và các đơn vị bạn thông qua địa chỉ website Quận Đoàn http://quandoanhaichau.org.vn/

 

Trên đây là Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 10 và tháng 11 năm học 2015 – 2016 của Đoàn thanh niên - Phòng GD & ĐT quận Hải Châu, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện.

 

Văn bản:

 /uploads/image/files/HD%20to%20chuc%20cac%20ngay%20le%20ky%20niem%20trong%20T10%20%26%20T11%20nam%20hoc%202015%20-%202016%20-%20hoan%20chinh.doc