Kế hoạch Tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”

Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/HĐĐTP ngày 08/9/2015 của Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”; nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thiếu nhi và cộng đồng, Hội đồng Đội quận Hải Châu xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ: “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”

 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tuyên truyền, giáo dục, trang bị những kiến thức, hiểu biết về an toàn giao thông cho thiếu nhi; thông qua đó hình thành ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong việc thực hiện văn hóa giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn khi tham gia giao thông.

2. Góp phần đổi mới nội dung hoạt động của Đội, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thiếu nhi khi ra đường.

3. Tạo điều kiện cho thiếu nhi có dịp giao lưu, học hỏi; phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu, suy nghĩ của thiếu nhi về An toàn giao thông qua những tác phẩm hội họa.

4. Cuộc thi được tổ chức tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận, đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả trong công tác tuyên truyền và chất lượng nghệ thuật.

 

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA.

1. Thời gian: Cuộc thi được triển khai trong thời gian 3 tháng, từ tháng 9/2015 đến 30/11/2015.

 

2. Đối tượng tham gia:  học sinh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC.

1. Nội dung.

 Thiếu nhi tham gia Cuộc thi bằng cách vẽ tranh bám sát chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”. Nội dung tranh vẽ phê phán những hậu quả do không chấp hành Luật giao thông, thiếu ý thức khi tham gia giao thông; tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, trật tự đô thị...; cổ vũ sự thay đổi, hình thành thói quen sử dụng các phương tiện công cộng và thực hiện văn hóa giao thông...

2. Hình thức thể hiện.

Bài dự thi được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác.

3. Các quy định chung.

- Bài tham dự Cuộc thi phải là bài chưa được đăng tải trên các sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, địa chỉ và số điện thoại nhà riêng (nếu có) ở mặt sau của bài thi. (các bài thi không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những bài dự thi không hợp lệ)

- Người dự thi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền và trách nhiệm nếu có tranh chấp về bản quyền của Bài dự thi.

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm với những bài dự thi bị thất lạc trong quá trình chuyển gửi.

- Ban giám khảo là người có quyền quyết định cuối cùng đối với những bài thi đạt giải.

- Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia cuộc thi và có quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ bản quyền của tác phẩm trong việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi cũng như các hoạt động tuyên truyền khác.

- Nơi nhận bài dự thi: Quận Đoàn Hải Châu, 180 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

V. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI.

- Hạn cuối nhận bài dự thi: Ngày 10 tháng 11 năm 2015.

- Chấm thi vòng sơ khảo:  Từ 01/12/2015 đến 10/12/2015.

- Chấm thi vòng chung khảo: Từ 11/12/2015 đến 15/12/2015.

- Lễ Tổng kết và trao giải thưởng: Dự kiến ngày 22/12/2015.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Hội đồng Đội quận

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi tới 100% các Liên Dội trực thuộc.

- Tổ chức tổng hợp, lựa chọn những bài dự thi chất lượng và gửi toàn bộ các tác phẩm dự thi về Hội đồng Đội Thành phố.

2. Các Liên Đội trực thuộc

- Các Liên Đội chủ động báo cáo Ban Giám hiệu, tổ chức triển khai Cuộc thi tại trường và chọn những bài thi chất lượng gửi về Hội đồng Đội quận đúng thời gian quy định.

- Các Liên Đội khối THCS lựa chọn 02 học sinh tham gia thi nội dung Vẽ tranh tại Hội thi Thanh thiếu niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma túy cấp quận vào ngày 05/11/2015 có thể sử dụng bài thi để tham gia Cuộc thi. Các Liên Đội phải cam kết đảm bảo thống nhất giữa các thí sinh về vấn đề bản quyền của bài thi nếu muốn sử dụng bài thi tham gia Cuộc thi cấp thành phố.

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (cấp toàn quốc).

- Giải cá nhân:

Gồm các giải Đặc biệt, 2 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, 10 Giải Ba và 20 Giải Khuyến khích.

- Giải tập thể:

Gồm 15 đơn vị, trong đó có 5 giải A và 10 giải B được trao cho tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất và có nhiều bài dự thi đạt giải cá nhân.

Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông. Hội đồng Đội quận Hải Châu đề nghị các Liên Đội trực thuộc tổ chức triển khai cuộc thi và nộp bài dự thi đúng thời gian quy định.

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/KH%20Hoi%20thi%20ve%20tranh%20voi%20chu%20de%20Thieu%20nhi%20Viet%20Nam%20voi%20an%20toan%20giao%20thong%20%20(2).doc