Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Thanh thiếu niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma túy” năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 19/4/2012 của UBND quận Hải Châu về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận Hải Châu đến năm 2015; hưởng ứng Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2015; nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông và phòng chống ma túy trong thanh thiếu nhi, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hải Châu phối hợp Phòng Tư Pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu tổ chức Hội thi “Thanh thiếu niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma túy” năm 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm nâng cao nhận thức và định hướng thái độ, hành vi của đoàn viên, thanh thiếu nhi về công tác phòng, chống ma túy. Từng bước nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn, tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên ở cơ sở.

- Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống ma túy; tư vấn, giúp đỡ những người lầm lỡ hiểu và trở về với cuộc sống lành mạnh, góp phần thực hiện thành công chương trình “5 không” của thành phố và Nghị quyết 05 của Quận ủy Hải Châu.

- Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phổ biến văn hoá giao thông cho học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh.

- Hướng dẫn, phổ biến các kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học đường.

- Tạo sân chơi lành mạnh, tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Thời gian:       Đúng 7h30’ ngày 05/11/2015 (thứ Năm).

2. Địa điểm:         Hội trường UBND quận Hải Châu.

3. Thành phần:   Đội viên, học sinh các trường khối THCS trên địa bàn quận Hải Châu.

III. NỘI DUNG

Mỗi đơn vị dự thi tham gia 02 phần thi Kiến thứcVẽ tranh có thời gian thi song song, cụ thể như sau:

1. Phần thi Kiến thức:

Phần thi Kiến thức bao gồm hai nội dung là thi Trắc nghiệm và thi Sân khấu hóa.

- Trắc nghiệm: mỗi đội tham gia thi gồm 03 thành viên. Các đội dự thi trả lời 10 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm ngẫu nhiên theo đơn vị đội và tính tổng số điểm cho phần thi của đội. Trả lời đúng 01 câu được 02 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.

- Sân khấu hóa: các đội tham gia dàn dựng và trình bày Tiểu phẩm với 01 trong 02 nội dung là An toàn giao thông hoặc Phòng, chống ma túy trong thời gian tối đa 10 phút (thời gian chuẩn bị sân khấu không được quá 02 phút). Điểm của phần thi được tính theo nhận xét của Ban Giám khảo, tính điểm tối đa là 40 điểm.

2. Phần thi Vẽ tranh:

- Mỗi đội tham gia phần thi Vẽ tranh gồm 04 thành viên. Trong giới hạn thời gian 120 phút, mỗi đội vẽ 01 bức tranh về đề tài Ma túy và 01 bức tranh về đề tài An toàn giao thông. Mỗi bức tranh đạt tối đa 20 điểm.

- Ban Tổ chức chuẩn bị Giấy vẽ và bàn ghế cho các đội dự thi. Các đội dự thi chuẩn bị màu vẽ, giá vẽ và các dụng cụ cần thiết khác.

* Lưu ý: Nghiêm cấm các hành vi vẽ hộ và sao chép tranh. Đơn vị tham gia thi lưu ý không để phụ huynh và giáo viên đi vào khu vực thi vẽ tranh của thí sinh. Các trường hợp vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho những đội có tổng số điểm cao nhất, cụ thể như sau:

- 01 Giải Nhất:               Giấy khen và tiền thưởng;

- 02 Giải Nhì:                 Giấy khen và tiền thưởng;

- 03 Giải Ba:                  Giấy khen và tiền thưởng;

- 06 Giải Khuyến khích:          Giấy khen và tiền thưởng;

*Các giải thưởng phụ:

- 01 Giải tranh vẽ đẹp nhất về nội dung An toàn giao thông;

- 01 Giải tranh vẽ đẹp nhất về nội dung Phòng, chống ma túy;

- 01 Giải Tiểu phẩm xuất sắc nhất;

- 01 Giải Cổ động viên nhiệt tình nhất.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quận Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp các ngành.

- Xây dựng chương trình chi tiết tổ chức Hội thi.

- Tiếp nhận và tổng hợp danh sách tham gia dự thi, sắp xếp, bố trí phòng thi các nội dung cụ thể.

- Liên hệ 01 người dẫn chương trình (MC).

- Chỉ đạo các Liên đội triển khai thực hiện tại mỗi đơn vị sau đó chọn ra đội dự thi xuất sắc tham dự cấp quận.

2. Phòng Tư pháp quận:

- Xây dựng nội dung định hướng ôn tập và bộ câu hỏi phần thi Kiến thức (gồm 60 câu hỏi Trắc nghiệm và đáp án).

- Liên hệ Văn phòng UBND quận mượn Hội trường, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Hội thi như: trang trí, âm thanh, ánh sáng, giấy mời, báo đài, nước uống….)

- Xây dựng slide trình chiếu phần thi Kiến thức.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

- Chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường khối THCS tổ chức Hội thi tại trường hoàn thành trước ngày 15/10/2015 và chọn đội dự thi tham gia Hội thi cấp quận.

- Liên hệ Giám khảo chấm điểm các nội dung thi (02 Giám khảo chuyên môn chấm điểm nội dung vẽ tranh, 03 Giám khảo chấm điểm phần thi Kiến thức).

- Triệu tập học sinh khối THCS trên địa bàn quận tham gia dự thi.

4. Các Liên Đội trực thuộc:

- Tham mưu Ban giám hiệu nhà trường tổ chức Hội thi phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, hoàn thành trước 15/10/2015. Báo cáo nội dung triển khai Hội thi về Quận Đoàn để theo dõi tình hình tổ chức tại đơn vị.

- Báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường, luyện tập các nội dung thi, xây dựng Tiểu phẩm tham gia dự thi; chuẩn bị các nội dung cần thiết để đội dự thi đạt kết quả cao.

- Gửi danh sách học sinh tham gia gồm họ tên, đơn vị, các nội dung thi cụ thể về Văn phòng Quận Đoàn Hải Châu để tổng hợp danh sách dự thi trước ngày 20/10/2015.

- Thông báo rộng rãi về nội dung Hội thi đến các em học sinh, Đội viên trong nhà trường đến xem và cổ vũ cho các đội hình dự thi.

 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Thanh thiếu niên với an toàn giao thông và phòng, chống ma túy” năm 2015 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hải Châu, Phòng Tư Pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu, đề nghị các Liên Đội trực thuộc triển khai thực hiện tốt những nội dung đề ra để Hội thi đạt chất lượng cao.

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/KH%20Hoi%20thi%20TTN%20voi%20an%20toan%20giao%20thong%20v%C3%A0%20phong%20chong%20ma%20tuy%20-%20hoan%20chinh.doc

Câu hỏi trắc nghiệm phần thi Kiến thức: 

/uploads/image/files/Cau%20hoi%20trac%20nghiem%20phan%20thi%20Kien%20thuc.doc